Operaen nettsider

© 2009 . All rights reserved.

(For English readers: this is a Norwegian blog-post regarding the incredibly awful web-pages of the new Norwegian Opera in Oslo) Dette tema har vært en gjenganger, men de fleste tidligere artikler tar for seg ett (eller noen få) irritasjonsmomenter. Sidene … Continue reading