© 2009 . All rights reserved.

FINN torget – bør annonsetiden bli kortere?

FINN torget sliter med at det ligger mange annonser på siten som er solgt. Dette skaper frustrasjon for potensielle kjøpere og fører til en dårligere tjeneste. FINN adresserer dette gjennom en “poll” og en liten artikkel.

For meg høres det ut som om FINN prøver å løse et (reellt) problem ved å innskrenke tjenesten, i stedet for å se på hva som er kjernen til problemet.

Problemet

Problemet: det ligger mange annonser på torget som er solgt.
FINNs forslag til løsning: kortere annonsetid, som igjen gjør at eldre annonser blir satt til utgått, uavhengig om de er solgt eller ikke.

FINN burde etter min mening snarere lage incentiver som gjør at selgerne selv markerer annonsene som solgt. En annonse er etter min mening like aktuell* for en kjøper uavhengig av hvor lenge annonsen har ligget på FINN (forutsatt at den ikke er solgt selvsagt).

Hvorfor markerer ikke selgerne annonsene som solgt: de får såpass lite henvendelser at de ikke tar seg bryet med det.

Hvorfor får man mindre henvendelser på eldre annonser: FINN torget sorterer sine resultatlister på dato, synkende, slik at de nyeste kommer først. Jeg vet det er mulig for brukerne å endre sortering, men min hunch er at ytterst få gjør dette eller er klar over det. Jeg har dette som en forutsetning i resten av innlegget.

Hvis man så innser at problemet er at det er korrelasjon mellom alder på annonse og antall henvendelser på annonsen, burde det være en rimelig enkel sak å løse: fjerne datosorteringa på annonsene. I så fall må man finne en annen sortering, feks alfabetisk på tittel, tilfeldig sortering eller en eller annen form for relevanssortering.

+1 for relevanssortering:

Mange elementer kan inngå i en relevansvurdering, hvor det mest åpenbare er en tolkning av søkestrengen opp mot innholdet i annonsene. Dette er søkemotorer jevnt over veldig gode på, og man kan vekte forskjellige deler av annonsen forskjellig, se på antall forekomster av søkestrengen, hvor tidlig i teksten søkestrengen forekommer osv.

Men det finnes en rekke andre elementer man kunne vurdert og eksperimentert med:

  • Alder på annonser: man kunne sågar tenkt hel anderledes og boosta gamle annonser, slik at vi motvirket korrelasjonen
  • Tags: latt brukerne selv lagt til noen nøkkelord som beskrev annonsen. Ofte er disse veldig relevante, og mye enklere å vekte høyt enn ren “prosa” som annonsetekst og tittel. Her er det fare for misbruk av brukerne, og det er i så fall viktig å opprettholde FINNs annonsekontroll. Man kan velge å vise nøkkelordene på annonsen, eller man kan velge å la være.
  • Informasjon om kjøperen (hvis han/hun er innlogget), feks hvor han/hun bor. For gjenstander på FINN torget vil jeg tro at det er en vesentlig faktor om man bare kan stikke og hente dem i stedet for å bale med postoppkrav og slikt. Annen informasjon som kjønn, alder, interesser, tidligere sette annonser, etc kan virkelig berike tjenesten.
  • Pris: søket er i første rekke til for kjøperen. De fleste kjøpere vil synes at billigere er bedre.
  • Bilder: gi høyere relevans til annonser med bilder.

Poenget mitt er altså:

  • Gjør relevanssortering til default sortering på FINN torget
  • Jobb aktivt og kreativt med hva som inngår i relevansen

Som et første ledd bør i det minste søk som inneholder søketermer (som altså brukeren har tastet inn) relevanssorteres. Så får an jobbe med de andre elementene kontinuerlig og switche sortering når man har nådd noe man er fornøyd med.

Som i en bieffekt vil søkene generelt returnere et mye bedre sett med annonser for kjøperen. Et eksempel: Et søk på trapp ga 8 trapper hvis man sorterte på dato, men 13 trapper når man sorterte på relevans. Ved hjelp av for eksempel tags/nøkkelord tror jeg at dette tallet lett kunne vært enda høyere. (ps: dette er kun et eksempel og kan variere).

Motargumentet mot relevanssortering kan være at kjøperne bruker resultatlista på FINN til å holde seg oppdatert visuelt. Dvs at man “husker” hvordan resultatsiden så ut i går/forrige uke og dermed enkelt kan se om det har dukket opp nye annonser hvis listen er sortert synkende på dato. Å holde seg oppdatert på sine søk er en nyttig funksjonalitet, men her burde FINN laget nettopp dette, i stedet for å bruke dette som argument for å tilby et dårligere søk. FINN har også en ypperlig “mine søk”-tjeneste som tilbyr nettopp denne funksjonaliteten både som mail og RSS, begge glimrende kanaler for å holde seg oppdatert på sine søk. Hvis brukerne “krever” å ha denne på web i tillegg er det ikke noe veien for å lage dette, men det bør da kobles opp mot innlogging, og man kunne hatt en egen link som ga nettopp en slik liste, kanskje med markering av hva som er nytt siden sist. Å gjøre selve defaultsøket dårligere som følge av dette er etter min mening feil vei å gå.

*Som et apropos (som taler i mot min løsning) vil jeg også tro at det er en viss korrelasjon mellom alder på annonse og hvor “godt kjøp” det er. MAO eldre annonser er dårligere produkter, og burde således fjernes.

Disclaimer: Som tidligere søkearkitekt i FINN er nok dette en sak som ligger mitt hjerte nær 😉

One Comment

  1. Anonymous

    hvorfor ikke:)

Leave a Reply to Anonymous Cancel reply

Your email address will not be published.
Required fields are marked:*

*