Mail til Dagens Næringsliv (DN)


Fra:     Fredrik
Dato:    14. august 2012
Til:     kundeservice@dn.no
Emne:    Re: Har du mottatt
         Dagens Næringsliv 
         som avtalt?

Ja, avisen ble levert på min faste adresse etter
ferien.

MEN! Jeg har ikke fått en eneste avis i løpet av
ferien - ikke EN ENESTE!

Jeg ringte dere 2 _to_ ganger i vår for å forsikre
meg om at dere hadde satt opp levering med post (og
ikke med bud) til min ferieadresse, da det har vært
krøll med dette i _ALLE_ de årene (5 el 6) med DN.
Aftenposten klarer dette fra dag 1, uten problem,
hvert år.

Når avisen (som ventet) ikke dukket opp, ringte jeg
og klaget til DN, som lovet å rydde opp, og syntes
det var rart at levering fortsatt sto med bud. (merk:
jeg hadde ringt dere _2_ ganger for å forsikre meg om
nettopp dette). Lovnader i DN KS er tydligvis ikke
mye verd, for avisen har som sagt ikke kommet EN
ENESTE gang i ferien.

Hvert eneste av de foregående (5 el 6) årene har jeg
også måttet klage (noen ganger flere ganger) før dere
retter opp til post i stedet for bud og avisen
kommer. Jeg vil anslå at antall ganger jeg har vært i
kontakt med dere om levering på min ferieadresse de
siste 5-6 årene har vært ca 20.

Ferien er den tiden da jeg setter mest pris på
avisen, har tid til å lese den, og ser frem til å få
den.

Dette er helt utrolig, og vitner om en
kundebehandling og et kundesyn som jeg ikke kan
assosieres med.

Jeg ser meg dessverre nødt til å si opp vårt
abonnement hos DN med øyeblikkelig virkning. Vi får
heller kjøpe noen løssalgsaviser når vi har lyst.
Vennligst refunder innbetalt beløp (inkludert
sommermånedene) til meg så raskt som mulig.

med utrolig frustrert og oppgitt hilsen,

Fredrik Rødland

PS1! Det er _IKKE_ avisbud på Rødtangen, avisen må
leveres med post (men det finnes vel ikke noe sted å
registrere dette).

PS2! på telefonsvareren deres sier dere "vi ønsker å
bli bedre". Dette betviler jeg meget sterkt, og
foreslår dere fjerner meldingen

PS3! På nettsidene deres står det "Henvendelser
vedrørende levering har høy prioritet både på telefon
og e-post.". Dette betviler jeg meget sterkt, og
foreslår dere fjerner meldingen

Leave a Reply

Your email address will not be published.
Required fields are marked:*

*